Dokumenty publiczne

Wprowadzenie wzoru dyplomu

 

Data wprowadzenia wzoru dyplomu do obrotu prawnego:

1 kwietnia 2022 r. na podstawie Uchwały Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów oraz wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wydawanych od 1 kwietnia 2022 r.

 

Data rozpoczęcia wydawania dyplomu ukończenia studiów  pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich:

1 kwietnia 2022 r.

 

Okres ważności dyplomu ukończenia studiów  pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich:

bezterminowo

 

Data zakończenia wydawania dyplomu ukończenia studiów  pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich:

 

Pliki graficzne obrazujące elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego - dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Wyższej Szkole Gospodarki:

LINK DO PLIKU 

Dyplomy ukończenia studiów w Wyższej Szkole Gospodarki wydane po 1 kwietnia 2022 r. zawierają:

1. Zabezpieczenia w podłożu.

 1. Papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym.
 2. Papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie).
 3. Znak wodny dwutonowy.
 4. Włókna zabezpieczające widoczne w świetle widzialnym i jednocześnie wykazujące luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym.
 5. Włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w świetle widzialnym.
 6. Włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym.
 7. Dwukolorowe włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym.

2. Zabezpieczenia w druku AWERS (strona zawierająca dane personalne).

 1. Druk offsetowy.
 2. Dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego.
 3. Mikrodruki.
 4. Element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.
 5. Element graficzny wykonany farbą irydyscentną.

3. Zabezpieczenia w druku REWERS (strona zawierająca dane inne niż dane personalne).

Na rewers dokumentu nie będą nanoszone żadne dane oraz nie będzie on zadrukowany.

4. Oznaczenie indywidualne (numeracja).

Wykonane techniką druku typograficznego z zastosowaniem farby specjalnej, aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym.

5. Spersonalizowane  dane.

 1. Personalizacja dokumentów jest wykonywana z wykorzystaniem drukarki atramentowej, której środek kryjący zapewnia trwałą integrację z podłożem.
 2. Do dokumentów różnego rodzaju wykorzystywany jest blankiet zawierający ten sam system zabezpieczeń przed fałszerstwem.
 3. Blankiety dokumentów zawierają oznaczenie indywidualne (numerację) nanoszone przez wytwórcę na etapie produkcji blankietów.

 

Pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dokumentu publicznego - dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Wyższej Szkole Gospodarki:

LINK DO PLIKU

 

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

w góręBiuletyn Informacji Publicznej - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy