Jesteś tutaj : Bezpieczeństwo

Zalecenia i instrukcje na wypadek zagrożeń

 

29. Zarządzenie Rektora WSG z dnia 7.03.2022 r. w sprawie Specjalnego Programu Studiowania dla Osób Dotkniętych Kryzysem Uchodźczym

28. Zarządzenie Rektora WSG z dnia 7.03.2022 r. w sprawie powołania Akademickiego Centrum Adaptacyjnego

      Załącznik do Zarządzenia

27. Uchwała Senatu WSG z dnia 1.03.2022 r. w sprawie przyznawania przez Komisję Stypendialną zapomóg jednorazowych dla studentów WSG z tytułu działań wojennych w Ukrainie

26. Uchwała Senatu WSG w sprawie wsparcia Studentów z Ukrainy studiujących w Wyższej Szkole Gospodarki 

25. Zarządzenie Rektora WSG z dnia 24.02.2022 r. w sprawie interwencyjnego zaangażowania studentów z Ukrainy w działania wspierające uchodźców z Ukrainy

24. Zarządzenie Rektora WSG z dnia 15.02.2022 r. w sprawie czasowego wprowadzenia możliwości realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

23. Zarządzenie Rektora WSG z dnia 11.01.2022 r. w sprawie czasowego wprowadzenia możliwości realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

22. Zarządzenie Rektora WSG z dnia 06.12.2021 r. w sprawie czasowego wprowadzenia możliwości realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 

22. Regulation of the Rector of the University of Economy in Bydgooszcz of 02.11.2021 on information obligations in connection with the escalation of the SARS - CoV-2 pandemic 

20. Zarządzenie Rektora WSG z dnia 01.10.2021 r. w sprawie procesów edukacyjnych, w tym organizacji zajęć dydaktycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku akademickim 2021/2022. 

Załącznik nr 1 - Oświadczenie studenta

19. Zarządzenie Rektora WSG z dnia 27.02.2021 r. w sprawie realizacji procesów edukacyjnych, w tym organizacji zajęć dydaktycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

18. Uchwała Senatu WSG z dnia 16.10.2020 r. w sprawie zmiany załącznika nr 4 do Uchwały Senatu z dnia 01.10.2019 r. w sprawie procesu dyplomowania  Zał. nr 1 do Uchwały Zał. nr 2 do Uchwały 

17. Zarządzenie Rektora WSG z dnia 16.10.2020 r. w sprawie zmian w organizacji kształcenia w związku z sytuacją epidemiologiczną

16. Zarządzenie Rektora WSG z dnia 01.10.2020 r. w sprawie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technik i metod uczenia na odległość

Zał. 1 do Zarządzenia: Instrukcja Dyrektora Pracowni Dydaktyki Mieszanej z dnia 01.10.2020 r. dotycząca przeprowadzania egzaminów w formie zdalnej

15. Zarządzenie Rektora WSG z dnia 09.10.2020 r. w sprawie dodatkowych środków bezpieczeństwa epidemicznego

14. Zarządzenie Rektora WSG z dnia 01.09.2020 r. w sprawie realizacji procesów edukacyjnych, w tym zajęć dydaktycznych w okresie epidemii lub zagrożenia epidemicznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

13. Zarządzenie Rektora WSG z dnia 01.09.2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021

      Załącznik do Zarządzenia 

12. Zarządzenie Rektora WSG z dnia 21.05.2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych i innych formach w związku z obowiązującym stanem epidemiologicznym Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora WSG 

11. Zarządzenie Rektora WSG z dnia 12.05.2020 r. w sprawie zorganizowania form wsparcia osiągania i weryfikacji efektów uczenia się dla określonych grup studentów

10. Zarządzenie Rektora WSG z dnia 08.05.2020 r. w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych w semestrze letnim r.a. 2019/2020

9. Zarządzenie Rektora WSG z dnia 30.04.2020 r. w sprawie przedłużenia terminu odwołania zajęć w kontakcie bezpośrednim  Załącznik do Zarządzenia Rektora WSG

8. Zarządzenie Rektora WSG  z dnia 24.04.2020 r. w sprawie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość   Załącznik nr 1 do Zarządzenia

7. Uchwała Senatu WSG z dnia 17.04.2020 r. w sprawie procesu dyplomowania w formie zdalnej Zał. nr 1 do Uchwały - Procedura przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie zdalnej

6. Zarządzenie Rektora WSG z dnia 08.04.2020 r. w sprawie przedłużenia terminu odwołania zajęć w kontakcie bezpośrednim

5. Zarządzenie Rektora WSG z dnia 31.03.2020 r. w sprawie obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w sytuacji zawieszenia zajęć dydaktycznych w kontakcie bezpośrednim.

4. Zarządzenie Rektora  WSG z dnia 23.03.2020 r. w sprawie przedłużenia terminu odwołania zajęć w kontakcie bezpośrednim

3. Zarządzenie Rektora WSG z dnia 13.03.2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na      odległość w sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni

2. "Instrukcja Dyrektora ONTE z dnia 13.03.2020 r. w sprawie sposobu realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni"

 

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia związane z koronawirusem

Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego związane z koronawirusem 

Zalecenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych związane z koronawirusem

Algorytm postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-COV-2

Deklaracja pomocy służbom sanitarnym świadczonej przez studentów ostatniego roku pielęgniarstwa

Instrukcja postępowania w przypadku zagrożeń na terenie kampusu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

 

Algorytm postępowania w przypadku podejrzenia COVID-19 (od dnia 20.03.2020 r.)

 

Numery kontaktowe do służb sanitarno-medycznych:

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 

•    W BYDGOSZCZY   694 945 838, 728 874 405
•    W TORUNIU   692-282-098, 56 622 33 12 wew. 63
•    W INOWROCŁAWIU 660-713-385, 52 357 46 57 wew. 12

Dyspozytornia Medyczna w Bydgoszczy: 52 328 56 01

Dyspozytornia Medyczna w Toruniu: 52 328 56 06

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny (Bydgoszcz, ul. Św. Floriana 12)    

52 325-56-07, 52 325 56 00
Wojewódzki Szpital Zespolony (Toruń ul. Krasińskiego 4/4 a) 
56 679 55 47, 56 67 95 528
Regionalny Szpital Specjalistyczny (Grudziądz, ul. Rydygiera 15/17)
56 641 44 44

 

INFOLINIA NFZ 800 190 590

 

 

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

w góręBiuletyn Informacji Publicznej - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy